Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų naudojimą šioje internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Paspausdami „Sutinku“ arba tęsdami naršymą Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Pakeisti šį sprendimą ar kitaip apriboti slapukų naudojimą galite pakeisdami naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos https://www.lpexpress.lt/slapukai/.

Sutinku
 

Aktualią informaciją apie teikiamas paslaugas rasite www.lietuvospastas.lt

LP EXPRESS paslaugų naudojimosi taisyklės

LP EXPRESS paslaugos teikiamos vadovaujantis šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas LP EXPRESS paslaugų naudotojas, pateikdamas Vykdytojui išsiųsti skirtą siuntą arba išreiškęs norą gauti siuntą per Vykdytoją, sutinka su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios LP EXPRESS paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus Siuntėjo Vykdytojui išsiųsti pateikiamoms Siuntoms, Vykdytojo ir Siuntėjo teises ir pareigas, skundų pateikimo ir nagrinėjimo bei žalos atlyginimo tvarką. Siuntėjams, su Vykdytoju sudariusiems sutartis dėl šiose Taisyklėse nurodytų paslaugų teikimo, šios Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja tokios sutarties nuostatomis.

1.2. Šiame Taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos Taisyklėse vartojamos pagal joms priskirtą reikšmę:

1.2.1. Kurjerių paslaugos – Siuntų surinkimas (priėmimas), paskirstymas, vežimas, pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai arba į Terminalą, suteikiant Siuntėjo ar Gavėjo pageidaujamas papildomas paslaugas;

1.2.2. Terminalas – savitarnos įrenginys, pažymėtas LP EXPRESS ir Lietuvos pašto prekių ženklais, kuriuo naudodamasis Klientas gali išsiųsti arba atsiimti jam adresuotą Siuntą bei pasinaudoti Vykdytojo teikiama Pasaugojimo paslauga;

1.2.3. Pasaugojimo paslauga – už nustatytą mokestį teikiama daiktų pasaugojimo Terminale paslauga. Atsiimdamas Terminale pasaugojimui paliktus daiktus, Klientas privalo suvesti jam pateiktus atsiėmimo kodus;

1.2.4. Siunta – tinkamai adresuota ir Siuntėjo išsiųsti paruošta Siunta, kuri, atsižvelgiant į pasirinktą siuntimo ar gavimo būdą, pristatoma į paštą, ant Siuntos nurodytu Gavėjo adresu arba į Terminalą;

1.2.5. Siuntos žyma – prie Siuntos tvirtinama nustatytos formos žyma, kurioje nurodytas Siuntos Siuntėjo ir Gavėjo vardas, pavardė (ar pavadinimas), adresas, mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas;

1.2.6. Vykdytojas – akcinė bendrovė Lietuvos paštas  (juridinio asmens kodas 121215587), įsikūrusi adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius;

1.2.7. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi LP EXPRESS paslaugomis;

1.2.8. Siuntėjas – Siuntą siunčiantis Klientas;

1.2.9. Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam adresuota Siuntėjo siunčiama Siunta;

1.2.10. Užsakovas – Klientas, su kuriuo Vykdytojas yra sudaręs sutartį dėl LP EXPRESS paslaugų teikimo;

1.2.11. LP EXPRESS paslaugos – Vykdytojo teikiamos kurjerių (siuntų savitarnos terminalų, pasaugojimo, ekonomiškų siuntų) paslaugos ir su jomis susijusios papildomos paslaugos;

1.2.12. LP EXPRESS siuntos Lietuvoje – Vykdytojo teikiamų kurjerių paslaugų dalis, Siuntas pristatant per kurjerį ant Siuntos nurodytu Gavėjo adresu Lietuvoje ir Gavėjams įteikiant asmeniškai pasirašytinai;

1.2.13. LP EXPRESS tarptautinės siuntos – Vykdytojo teikiamų kurjerių paslaugų dalis, Siuntas pristatant per kurjerį ant Siuntos nurodytu Gavėjo adresu užsienyje bei Gavėjams įteikiant asmeniškai pasirašytinai;

1.2.14. LP EXPRESS ekonomiškos siuntos – Vykdytojo teikiamų kurjerių paslaugų dalis, Siuntas pristatant į pašto skyrius ir Gavėjams įteikiant asmeniškai pasirašytinai pašte;

1.2.15. LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalų paslaugos – Vykdytojo teikiamų kurjerių paslaugų dalis, apimanti:

1.2.15.1. Siuntos priėmimą viename Terminale ir pristatymą į kitą Terminalą;

1.2.15.2. Siuntos priėmimą Terminale ir pristatymą Siuntos žymoje nurodytu Gavėjo adresu Lietuvoje arba užsienyje;

1.2.15.3. Siuntos pristatymą į Gavėjo pasirinktą Terminalą;

1.2.15.4. Siuntos pasaugojimą Terminale.

1.2.16. Vykdytojo sistema – Vykdytojo e. savitarnos sistema arba Užsakovo integracija su Vykdytojo siuntų užsakymo sistema.

2. REIKALAVIMAI SIUNTOMS

2.1. Pakavimo paslaugų Vykdytojas neteikia. Atsižvelgdamas į Vykdytojo nustatytus reikalavimus, Siuntėjas pats iš anksto pasirūpina tinkamu Vykdytojui pateikiamų išsiųsti Siuntų, jose siunčiamų daiktų, dokumentų ar kt. supakavimu. Už šiame Taisyklių skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi ir tinkamą Siuntos ir joje siunčiamų daiktų supakavimą atsako Siuntėjas. Dažniausiai pasitaikančios pakavimo klaidos ir siunčiamų daiktų pakavimo bei pašto siuntų pakuočių reikalavimai nurodyti čia ir Taisyklėse.

2.2. Siuntoms pakuoti Siuntėjas gali naudoti:

2.2.1. vokus (arba kitokią patvarią pakuotę), pagamintus iš standaus popieriaus ar kitos patvarios medžiagos, su minkštu apsauginiu sluoksniu arba be jo. Vokas (ar kita pakuotė) užklijuojamas taip, kad jame esantys dokumentai arba siunčiami smulkūs daiktai būtų gerai apsaugoti;

2.2.2. kartonines, medines, metalines, fanerines dėžutes, minkštus apvalkalus ar audinius bei kitą patvarią medžiagą.

2.3. Siuntos, įpakuotos į kartonines dėžutes, popierių, turi būti perjuosiamos lipniąja juosta, kad visi atlankai ir laisvi sulenkimo kraštai būtų visiškai užklijuoti.

2.4. Siuntos pakuotė turi būti pritaikyta joje siunčiamų daiktų formai, svoriui bei rūšiai ir transportavimo sąlygoms. Kiekviena Siunta turi būti supakuota taip, kad jos turinys nebūtų pažeistas Siuntą transportuojant, kad Siunta nepakenktų Vykdytojo darbuotojų sveikatai, Vykdytojo įrangai, kitoms Siuntoms ir kad į jas negalėtų patekti kitos siuntos. Jeigu Siuntoje yra siunčiami daiktai, galintys ją pažeisti ar sužeisti Vykdytojo darbuotojus, ištepti ar sugadinti kitas Siuntas ar Vykdytojo įrangą, Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo bet kokio pavojaus. Siuntoms uždaryti skirtos metalinės apkabėlės negali būti aštrios.

2.5. Stikliniai ar kiti dužūs daiktai turi būti dedami į kietą dėžutę, pridėtą atitinkamos apsauginės medžiagos. Siuntoje siunčiami daiktai turi būti sudėti taip, kad siuntimo metu nesitrintų ir nesidaužytų nei vienas į kitą, nei į Siuntos pakuotės sieneles.

2.6. Riebalinės medžiagos, galinčios virsti skysčiu, pavyzdžiui, tepalai, skystas muilas, sakai ir t.t., turi būti sudėtos į neperšlampamus maišelius, kurie turi būti sudėti į medines, metalines, kartonines ar kitokias dėžutes.

2.7. Ličio baterijos / elementai turi būti siunčiami įrenginio viduje. Siuntoje gali būti siunčiamos ne daugiau kaip dvi ličio baterijos arba keturi elementai. Vieno ličio jonų elemento talpa turi būti mažesnė ar lygi 20 Wh, ličio jonų baterijos talpa turi būti mažesnė ar lygi 100 Wh. Ličio kiekis viename ličio metalo elemente turi būti mažesnis arba lygus 1 g, ličio metalo baterijoje ličio kiekis turi būti mažesnis arba lygus 2 g. Didžiausias leistinas ličio baterijų / elementų neto svoris vienoje Siuntoje yra 5 kg. Siuntose nepriimami siųsti įrenginiai su pažeistomis, sugedusiomis, perdirbtomis, restauruotomis ar išimtomis iš apyvartos dėl defektų ličio baterijomis / elementais. Įrenginiai remontui, pvz.,  kompiuteriai ir mobilieji telefonai, turi būti siunčiami be ličio baterijų / elementų.

2.8. Siuntoje siunčiamas įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti išjungtas ir apsaugotas nuo atsitiktinio įjungimo, tvirtai supakuotas stiprioje išorinėje pakuotėje ir nejudėti. Ant Siuntos pakuotės negali būti jokių specialių ženklinimų, nurodančių Siuntoje esančių daiktų pavojingumą. Ant Siuntos su ličio baterijomis / elementais turi būti nurodyti Siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti (šalia Siuntėjo adreso įrašytas telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas). Siunčiant tarptautinę Siuntą užpildytoje muitinės deklaracijoje CN 22 / CN 23 šalia Siuntėjo duomenų turi būti nurodyti Siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas).

2.9. Siuntos, komplektuojamos ant padėklų, privalo būti tinkamai supakuotos, idant Siuntos turinys būtų apsaugotas nuo galimų pažeidimų transportuojant ir būtų užtikrinta, kad transportuojama Siunta nepakenks kitoms Siuntoms, Vykdytojo darbuotojams ar įrangai. Pakuotės ant padėklo privalo būti sudėtos taip, kad nejudėtų, svoris būtų paskirstytas tolygiai, o transportavimo metu žemiau esančios pakuotės išlaikytų viršuje esančių pakuočių svorį. Siuntos negali išlįsti už padėklo kraštų ir bendrai viršyti 180 cm aukščio. Siuntos kraunamos ant europadėklų (80 x 120 cm).

2.10. Pavienės, nestandartinės Siuntos taip pat gali būti sukrautos ant padėklų.

2.11. Tinkamai paruoštas padėklas turi būti tvirtai apvyniotas pakavimo plėvele, kad transportavimo metu neprarastų vertikalios stovėjimo padėties, nenuvirstų, o Siuntų pakuočių nebūtų galimybės išimti be akivaizdžių plėvelės pažeidimų.

2.12. Vykdytojui išsiųsti pateikiamą Siuntą Siuntėjas turi paženklinti Vykdytojo sistemoje arba Terminale suformuota ir atspausdinta Siuntos žyma.

2.13. LP EXPRESS paslaugos užsakymą pateikdamas Vykdytojo e. savitarnos sistemoje Siuntėjas pasirenka apmokėjimo ir Siuntos žymos spausdinimo būdą – Terminale arba Vykdytojo e. savitarnos sistemoje.

2.14. Ant Siuntos pritvirtinta Siuntos žyma turi būti aiškiai įskaitoma, nesugadinta ir nepažeista.

2.15. Draudžiama Siuntose siųsti pinigus, ginklus, narkotines, psichotropines medžiagas, sprogstančias, dužias, dvokiančias, nuodingas, radioaktyvias ar lengvai užsidegančias ir kitas sveikatai, gyvybei ar turtui pavojų keliančias medžiagas, suslėgtas ar suskystintas dujas, greitai gendančius ar specialaus transportavimo reikalaujančius maisto bei augalinės kilmės produktus, gyvus gyvūnus bei kitus daiktus, kurių siuntimą riboja ar draudžia Pasaulinė pašto konvencija.

2.16. Taisyklėse nurodytų ribojimų sąrašas nėra baigtinis. Vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais Siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Siuntėjas.

2.17. PAPILDOMOS SĄLYGOS, NAUDOJANTIS LP EXPRESS SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALŲ PASLAUGOMIS:

2.17.1. Vykdytojo Terminale yra penkių dydžių dėžutės: XS, S, M, L ir XL. Atsižvelgiant į dėžučių dydžius, per Terminalus siunčiamoms Siuntoms yra taikomi matmenų apribojimai (centimetrais):

2.17.1.1. XS – 18,5 x 8 x 61;

2.17.1.2. S – 35 x 8 x 61;

2.17.1.3. M – 35 x 17.5 x 61;

2.17.1.4. L – 35 x 36.5 x 61;

2.17.1.5. XL – 35 x 74.5 x 61.

2.17.2. Į pasirinkto dydžio dėžutę Terminale gali būti įdedama tik Taisyklių 2.17.1.1 – 2.17.1.5 papunkčiuose nurodytus dėžučių dydžius atitinkančių arba mažesnių matmenų Siunta. Siuntėjas pats įvertina Siuntos matmenis ir pasirenka atitinkamą Terminalo dėžutę.

2.17.3. Terminale arba Vykdytojo sistemoje suformuotą ir atspausdintą Siuntos žymą Siuntėjas gali panaudoti per 3 mėnesius nuo jos įsigijimo datos.

2.17.4. Per Terminalus draudžiama siųsti Siuntas, sveriančias daugiau nei 30 kg.

2.17.5. Į vieną Terminalo dėžutę Siuntėjas gali įdėti vieną Siuntą, kurią turi sudaryti viena pakuotė, jei Siuntėjas ir Vykdytojas sutartyje nesusitarė kitaip. Pakuotė reiškia vieną vienetą (vokas, dėžė, rulonas ar kt.) tinkamai supakuotų daiktų.

2.17.6. Aukščiau nurodomi reikalavimai taikomi ir tuo atveju, kai teikiama Taisyklių 1.2.15.3 punkte nurodyta paslauga.

3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Prieš spausdinant Siuntos žymą, Siuntėjas, pildydamas siunčiamos Siuntos duomenis Vykdytojo sistemoje arba Terminale, privalo nurodyti savo ir Gavėjo vardą, pavardę / pavadinimą, adresą, pašto kodą, veikiantį mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą, papildomai gali būti nurodomas Gavėjo ID. Šie duomenys naudojami tik su šiose Taisyklėse minimų LP EXPRESS paslaugų teikimu susijusiais tikslais. Siuntos duomenys taip pat gali būti perduodami teisės aktuose nustatyta tvarka įgaliotiems subjektams (pvz., Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms), gavus jų reikalavimą.

3.2. Už Siuntos nepristatymą / pavėluotą pristatymą arba pristatymą netinkamam Gavėjui dėl Vykdytojui pateiktų duomenų neteisingumo, netikslumo arba neišsamumo atsako Siuntėjas.

3.3. Už Siuntos žymos tinkamą pritvirtinimą prie Siuntos atsako Siuntėjas.

3.4. Siunta be Siuntos žymos arba su sugadinta ir neįskaitoma žyma, taip pat, šiose Taisyklėse ir Vykdytojo interneto svetainėje nurodytų sąlygų neatitinkanti Siuntėjo Vykdytojui išsiųsti pateikta Siunta Gavėjui gali būti nesiunčiama. Tokiu atveju Siunta saugoma pas Vykdytoją 15 kalendorinių dienų. Jei yra žinomi Siuntėjo kontaktai, Vykdytojas informuoja apie tai Siuntėją. Siuntėjui neatvykus atsiimti Siuntos per šiame punkte nustatytą Siuntos saugojimo laiką, teisės aktų nustatyta tvarka Siunta perduodama valstybės nuosavybėn.

3.5. Gavėjas iš gavimo Terminalo Siuntą privalo atsiimti per ne ilgesnį nei 72 val. terminą, skaičiuojant nuo Siuntos pristatymo į gavimo Terminalą momento. Pasaugojimo paslaugai galioja tokios pačios sąlygos.

3.6. Už Siuntos grąžinimą Siuntėjas Vykdytojui moka siuntimo kainą atitinkantį grąžinimo mokestį.

4. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti Terminalų funkcionalumą dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Terminalai, kurie yra įrengti pastato viduje, veikia pagal pastato viduje įsikūrusių atitinkamų bendrovių darbo laiką ar kitokį pastato savininko ar valdytojo nurodytą ar suderintą laiką. Terminalų veikimo laikas yra viešai skelbiamas Vykdytojo interneto svetainėje.

4.2. Jeigu Siuntos žymoje nurodyti teisingi Gavėjo kontaktiniai duomenys, Vykdytojas, pristatęs Siuntą į Terminalą, įsipareigoja Gavėją nedelsiant informuoti trumpąja SMS žinute ir / arba elektroniniu paštu (priklausomai nuo ant Siuntos nurodytų Gavėjo kontaktinių duomenų).

4.3. Ekonomišką siuntą arba Gavėjo adresu pristatomą siuntą Vykdytojas įsipareigoja įteikti Gavėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Siuntą Gavėjo įgaliotam asmeniui Vykdytojas įteikia tik tuo atveju, kai Siuntą atsiimantis asmuo Vykdytojui pateikia jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir turinio bei formos reikalavimus atitinkantį ir teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą Gavėjo įgaliojimą.

4.4. Jeigu per šių Taisyklių 3.5 punkte nustatytą terminą Siunta iš gavimo Terminalo neatsiimama, ji išimama Vykdytojo ir saugoma 15 kalendorinių dienų. Apie tai Klientas informuojamas SMS žinute ir / arba el. paštu (priklausomai nuo ant Siuntos nurodytų kontaktinių duomenų). Dėl tokios Siuntos atsiėmimo arba grąžinimo Klientas privalo kreiptis į Vykdytoją. Per šiame punkte nurodytą saugojimo laiką neatsiimtos Siuntos teisės aktų nustatyta tvarka perduodamos valstybės nuosavybėn, o Taisyklių 1.2.15.3 punkte nurodytos paslaugos atveju – grąžinamos Siuntėjui.

4.5. Siuntos nepavykus įteikti Siuntos žymoje nurodytu Gavėjo adresu, Vykdytojas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančioje Gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutėje palieka Siuntos gavimo pranešimą, kuriame nurodo neįteiktos Siuntos saugojimo terminą, adresą ir / arba telefono numerį, kuriuo paskambinęs Gavėjas gali gauti informaciją apie Siuntos atsiėmimo sąlygas. Siunta saugojama pas Vykdytoją 15 kalendorinių dienų. Gavėjo neatsiimta arba ne dėl Vykdytojo kaltės neįteikta Siunta, pasibaigus šiame punkte nurodytam saugojimo terminui arba jam nepasibaigus, tačiau el. pašto adresu info@post.lt gavus Siuntėjo prašymą, yra grąžinama Siuntėjui. Nepavykus Siuntėjui grąžinti Siuntos, ji teisės aktų nustatyta tvarka perduodama valstybės nuosavybėn.

4.6. Siuntą, kurios nepavyko įteikti Gavėjo adresu, Vykdytojas turi teisę pristatyti į artimiausią Terminalą. Jei ant Siuntos žymos nurodyti teisingi Gavėjo kontaktiniai duomenys, Gavėjas apie Siuntos gavimą Terminale informuojamas trumpąja SMS žinute ir / arba elektroniniu paštu (priklausomai nuo ant Siuntos nurodytų Gavėjo kontaktinių duomenų). Siuntą iš Terminalo Gavėjas gali atsiimti per 72 val., skaičiuojant nuo Siuntos pristatymo į Terminalą momento. Per nurodytą terminą iš Terminalo neatsiimta Siunta toliau saugojama pas Vykdytoją Taisyklių 4.5. punkte nurodyta tvarka. Į Siuntos saugojimo terminą įskaičiuojamas ir Siuntos saugojimo  Terminale terminas.

4.7. Vykdytojui į gavimo paštą pristačius ekonomišką siuntą, Gavėjas apie tai informuojamas SMS žinute, kuri yra siunčiama Siuntos žymoje nurodytu Gavėjo mobiliojo telefono numeriu. Jeigu Siuntos žymoje nurodytas formato neatitinkantis Gavėjo mobiliojo telefono numeris, į teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią Gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutę pristatomas pranešimas apie gautą Gavėjui adresuotą Siuntą ir Siuntos atsiėmimo pašte sąlygas. Ekonomiškos siuntos gavimo paštuose saugomos 15 kalendorinių dienų. Gavėjo neatsiimta arba ne dėl Vykdytojo kaltės neįteikta ekonomiška siunta, pasibaigus šiame punkte nustatytam saugojimo terminui ar jam nepasibaigus, tačiau el. paštu info@post.lt gavus Siuntėjo prašymą, grąžinama Siuntėjui. Siuntėjui nepavykus grąžinti ekonomiškos Siuntos, ji teisės aktų nustatyta tvarka perduodama valstybės nuosavybėn.

4.8. Vykdytojas įsipareigoja Siuntėjo Vykdytojui išsiųsti pateiktą Siuntą pristatyti Siuntos žymoje nurodytu Gavėjo adresu, į Siuntos žymoje nurodytą paštą arba Terminalą, laikantis Vykdytojo interneto tinklalapyje www.post.lt nurodytų siuntų pristatymo terminų. Gavėjo adresu siunčiamos Siuntos su nuoroda „Pristatymas šeštadienį“ 52 Lietuvos Respublikos miestuose yra pristatomos šeštadieniais. Sekmadieniais Siuntos iš Siuntėjų / Terminalų nesurenkamos ir Gavėjams nepristatomos. Vykdytojas neatsako už šiame Taisyklių punkte nustatyto įsipareigojimo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu tai lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

4.9. Vykdytojas, kilus įtarimui dėl Siuntos turinio, surašydamas atitinkamos formos aktą, turi teisę atidaryti Siuntos pakuotę ir patikrinti jos turinį.

4.10. Vykdytojas, teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms jų reikalavimu sulaikomas ar konfiskuojamas Siuntas. Dėl sulaikytų ar konfiskuotų Siuntų atsiėmimo Siuntėjas privalo kreiptis į minėtas institucijas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Siuntėjas.

4.11. Jeigu ant Siuntos nurodyti teisingi Siuntėjo kontaktiniai duomenys, Siuntos sulaikymo ar konfiskavimo atveju Vykdytojas įsipareigoja apie tai informuoti Siuntėją.

5. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Standartinės LP EXPRESS paslaugų kainos nurodytos interneto svetainėje www.post.lt.

5.2. Klientas už LP EXPRESS paslaugas atsiskaito paslaugos užsakymo metu banko kortele prie Terminalo arba per internetinę bankininkystę Vykdytojo sistemoje.

5.3. Klientas, kuris nėra su Vykdytoju pasirašęs sutarties dėl LP EXPRESS paslaugų teikimo ir pageidauja PVM sąskaitos faktūros už Vykdytojo sistemoje arba Terminale įsigytą Siuntos žymą, interneto svetainėje www.post.lt Vykdytojui pateikia PVM sąskaitos faktūros išrašymui reikalingus duomenis. Pagal Kliento pateiktus duomenis Vykdytojas automatiniu būdu sugeneruoja ir pateikia Klientui PVM sąskaitą faktūrą.

5.4. Už per praėjusį mėnesį įsigytą Siuntos žymą (-as), PVM sąskaita faktūra Klientui išrašoma iki einamojo mėnesio 7 dienos.

5.5. Grąžinamos Siuntos atsiėmimo atveju Siuntėjas Vykdytojui moka Siuntos grąžinimo mokestį.

5.6. Užsakovas už Vykdytojo suteiktas LP EXPRESS paslaugas atsiskaito Užsakovo ir Vykdytojo sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Siuntą pristačius į Siuntėjo ar Gavėjo nurodytą Terminalą, apie tai Klientas informuojamas trumpąja SMS žinute ir / arba el. laišku, kuriame pateikiami Siuntos atsiėmimo kodai. Klientas, Terminale suvesdamas gautus Siuntos atsiėmimo kodus, patvirtina savo tapatybę. Trumpąja SMS žinute ir / arba  el. laišku Klientui pateikti Siuntos atsiėmimo kodai prilyginami elektroniniam parašui ir už jų saugumą atsako juos gavęs asmuo.

6.2. Vykdytojas pasilieka teisę stebėti Terminalus vaizdo įrašymo įranga ir vaizdo medžiagą naudoti kilusiems ginčams spręsti bei, esant poreikiui, pateikti ją atitinkamoms valstybės institucijoms.

7. SKUNDŲ PATEIKIMAS

7.1. Klientas skundą Vykdytojui gali pateikti paskambinęs Vykdytojo telefono numeriu 8 700 55 400, el. pašto adresu info@post.lt pateikęs užpildytą skundo formą arba Vykdytojo interneto tinklalapyje užpildęs pretenzijos formą.

7.2. Skundai priimami ir registruojami, jeigu Klientas nurodo:

7.2.1. Kliento vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą bei kodą), adresą (gyvenamosios vietos arba buveinės adresą), el. pašto adresą, telefono numerį;

7.2.2. skundo priežastį;

7.2.3. Siuntėjo ir Gavėjo vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą bei kodą), adresą, šalį, iš kurios Siunta buvo išsiųsta ir į kurią turi būti pristatyta;

7.2.4. Siuntos išsiuntimo datą ir vietą;

7.2.5. Siuntos pristatymo datą ir vietą;

7.2.6. Siuntos turinį;

7.2.7. Siuntos brūkšninio kodo numerį;

7.2.8. vaizdinę skundą pagrindžiančią medžiagą (nuotraukas, dokumentus, pakuotę).

7.3. Skundai pateikiami Vykdytojui per 6 (šešis) mėnesius nuo Siuntos pateikimo Vykdytojui dienos. Skundai, pateikti praėjus šiame punkte nurodytam terminui, nenagrinėjami.

7.4. Vykdytojas įsipareigoja išnagrinėti Kliento pateiktą skundą ir pateikti Klientui atsakymą per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

8. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS

8.1. Vykdytojas atsako už Siuntėjo Vykdytojui išsiųsti pateiktų Siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradusį dėl jo kaltės ir atlygina Siuntėjui padarytą žalą bei siuntimo išlaidas Lietuvos Respublikos pašto įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

8.2. Vykdytojas už dėl jo kaltės prarastas, sugadintas neįvertintąsias Siuntas, siųstas ir pristatytinas Lietuvoje, atlygina prarastų daiktų (prekių) vertę, bet ne daugiau kaip 500 EUR už vieną Siuntą, ir jos siuntimo išlaidas. Siuntėjui pageidaujant, kad Lietuvoje siunčiamos ir pristatytinos Siuntos sugadinimo ar praradimo atveju būtų atlyginta visa Siuntos turinio vertė (jei ji viršija 500 EUR), Siunta turi būti siunčiama kaip įvertintoji. Tuo atveju, kai prarandama ar sugadinama įvertintoji Siunta, Vykdytojas atlygina Siuntėjui tik jo tiesioginius nuostolius įrodančiais dokumentais (pvz., daiktų įsigijimo arba dokumentų rengimo sąskaita) pagrįstą įvertinimo sumą.

8.3. Vykdytojas neatsako už Siuntoje siųstų daiktų (prekių) trūkumą ar sugadinimą, jei Siunta arba joje siųsti daiktai (prekės) buvo supakuoti ir paženklinti nesilaikant Vykdytojo nustatytų reikalavimų arba Siuntos įteikimo metu Gavėjas priėmė Siuntą ir patvirtino jos gavimą, o galimai pažeistos Siuntos akto formoje nepateikė pastabos apie Siuntos pakuotės ar turinio pažeidimus.

8.4. Vykdytojas neatsako už valstybės institucijų konfiskuotą Siuntą arba teisės aktų nustatyta tvarka valstybės nuosavybėn perduotą Siuntą.

9. ATVEJAI, KAI VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ NĖRA TAIKOMA

9.1. Vykdytojas jokiais atvejais neatlygina netiesioginių nuostolių, įskaitant negautas pajamas arba pelno praradimą ir neturtinę žalą.

9.2. Vykdytojas neatsako ir neišmoka Klientui jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, Siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai arba nepristatoma dėl nuo Vykdytojo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų nepriklausančių aplinkybių.

9.3. Vykdytojas neatsako už Siuntos arba jos dalies praradimą ar sugadinimą, pavėluotą pristatymą, jei Klientas nesilaiko sutartyje arba Taisyklėse nustatytų reikalavimų (nesilaiko Siuntų pakavimo, ženklinimo ar kitų reikalavimų).

9.4. Vykdytojas neatsako Siuntėjo supakuotų ir užplombuotų Siuntų turinio pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu pakuotė išlieka vientisa (nepažeista).

9.5. Vykdytojas neatsako už prarastus Siuntoje siunčiamoje magnetinėje ar elektroninėje laikmenoje įrašytus duomenis.